RUROCIĄGI PRZEMYSŁOWE

RUROCIĄGI PRZEMYSŁOWE (projekt, wykonanie i montaż)

 • rurociągi technologiczne (woda, para, sprężone powietrze)
 • rurociągi sanitarne
 • rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego
 • rurociągi z rur miedzianych
 • rurociągi gazu średniego i wysokiego ciśnienia wraz z montażem stacji redukcyjno – pomiarowych

INSTALACJE CHŁODNICZE (wykonanie, montaż, remont)

 • rurociągi instalacji chłodniczych glikolowych i amoniakalnych
 • montaż agregatów chłodniczych i armatury
 • roboty remontowe magazynów chłodniczych oraz mroźni do -40°C

ROBOTY SPAWALNICZE STALI CZARNEJ I CHROMONIKLOWEJ

 • spawanie elektryczne
 • spawanie gazowe
 • spawanie w osłonie CO2 – MIG  
 • spawanie w osłonie argonu – TIG
 • spawanie podlegające pod odbiory U.D.T.

KONSTRUKCJE STALOWE (wykonanie, montaż, remont)

 • konstrukcje ze stali czarnej malowane lub zabezpieczone galwanicznie
 • konstrukcje ze stali nierdzewnych

POZOSTAŁE ROBOTY SPECJALISTYCZNE (montaż, remont)

 • montaż stacji uzdatniania wody
 • montaż urządzeń pomiarowych pary
 • montaż  ekonomizerów (urządzeń odzysku ciepła)
 • montaż autoklawów
 • montaż wymienników
 • roboty remontowe linii technologicznych
 • roboty remontowe instalacji technologicznych (woda, sprężone powietrze, acetylen, gaz, transport pneumatyczny, glikol, amoniak, gorące gazy, sprężone powietrze)
 • roboty remontowe instalacji technologicznych

Zapraszamy do współpracy.